Aluco

Oferta

ALUCO SKYLIGHT THERM

Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymusiło zmianę rozwiązań projektowych i materiałowych mających na celu m.in. zapewnienie lepszej izolacyjności termicznej budynków. Zmiany te znacznie przyczynią się do zwiększenia komfortu użytkowników, redukcji kosztów eksploatacji oraz zmniejszeniu zanieczyszczeń powstających przy produkcji energii cieplnej. Na tę okoliczność zaprojektowaliśmy nowoczesny system świetlików dachowych ALUCO SKYLIGHT THERM.
Pobierz katalog: ALUCO SKYLIGHT THERMPowrót