Aluco

Oferta

Systemy oddymiania i odprowadzania ciepła

Firma ALUCO SYSTEM reprezentuje wysoką jakość, i gwarantuje działanie certyfikowanych systemów NSHEV nawet po wielu latach codziennej pracy. Nasze produkty zostały przetestowane w odniesieniu do ważnych wymogów takich, jak obciążenia wiatrowe, czy też wytrzymałość na obciążenia od śniegu.

Przetestowane i certyfikowane systemy
Ponieważ w nagłych wypadkach systemy NSHEV ratują życie, nie należy iść na żadne ustępstwa co do ich funkcjonalności. Firma ALUCO SYSTEM reprezentuje wysoką jakość, i gwarantuje działanie certyfi kowanych systemów NSHEV nawet po wielu latach codziennej pracy. Nasze produkty zostały przetestowane w odniesieniu do ważnych wymogów takich, jak obciążenia wiatrowe, czy też wytrzymałość na obciążenia od śniegu. Dzięki wysokiej jakości, nasze systemy mogą również być używane do codziennej wentylacji.

Wszystkie z naszych systemów NSHEV spełniają właściwe wymogi zgodnie z normami DIN EN 12101-2 oraz VdS 2159.

Nasze systemy NSHEV zostały przetestowane i są certyfi kowane pod względem:

 • niezawodności funkcjonalnej zgodnie z klasyfi kacją ogniową do Re1000*
 • niezawodności funkcjonalnej w przypadku obciążeń wiatrowych: do WL 3000 (3000 Pascali)
 • niezawodności funkcjonalnej w przypadku obciążeń od śniegu: do SL 1500 (1500 N/m2 /VdS-certifi cation min. 500 N/m2)*
 • niezawodności funkcjonalnej w niskich temperaturach: aż do T(-15) (-15°C)*
 • poziomów chłonności akustycznej zgodnie z naszymi wskazaniami
 • niezawodności funkcjonalnej w przypadku odporności na wysokie temperatury: aż do B300-E (300°C / odporność pożarowa E)*
 • testowane przez Jednostki Badające Materiały w Nadrenii Północnej-Westfalii*
 • testowane przez inne niezależne instytuty badawcze*
 • zatwierdzone przez VdS*
 • * (podlegają rozmiarom i modelom systemowym)

Systemy NSHEV są również testowane pod względem:

 • funkcjonalności podczas badania zmęczeniowego (10 000 procesów operacyjnych
 • aerodynamicznie i sprawnie otwierających się powierzchni
 • odporności na korozję i starzenie

Powrót