BIM-modellen

BIM-modellen

BOUWINFORMATIEMODELLERING

BIM-modellen geven nauwkeurige informatie over de producten, waardoor het gemakkelijker wordt om ze in het gebouwontwerp op te nemen.

Bouwinformatiemodellering (BIM) is een computerondersteunde ontwerpmethode die virtuele weergaven van civiele structuren produceert. Het maakt gebruik van nauwkeurige gegevens en informatie over de producten, waardoor architecten, ontwerpers en ingenieurs efficiënter ontwerpen kunnen maken.

Deze modelleertechniek kan worden gebruikt om niet alleen modellen van individuele elementen van het gebouw te maken, zoals dakramen, maar ook complexe weergaven van volledige architecturale structuren.

model bim biblioteki
Bron: Wikipedia

Het BIM-model omvat een virtuele weergave van een constructie met geometrische, fysieke en functionele informatie. BIM-modellen worden gebruikt om informatie op te slaan over elementen van het gebouw, zoals muren, daken, gevels, deuren, ramen, dakramen, elektrische systemen, sanitair en rioleringssystemen, rookafvoersystemen en ventilatiesystemen.

Naast de geometrie zelf bevatten BIM-modellen ook informatie over materialen, fysieke eigenschappen, technische parameters en zelfs kosten en bouwschema’s.

Voordelen van BIM-modellen

Het belangrijkste voordeel van het gebruik van BIM-modellen is de mogelijkheid om het werk van verschillende specialisten die betrokken zijn bij het ontwerp- en bouwproces te coördineren. Door een digitaal model van de faciliteit of een deel van een gebouw te delen, kunnen ontwerpers, ingenieurs en aannemers efficiënter communiceren en fouten en conflicten in hun ontwerpen voorkomen. BIM-modellen kunnen worden gebruikt om simulaties uit te voeren en analyses en visualisaties voor te bereiden, waardoor een beter begrip van het project ontstaat, het bouwproces wordt gestroomlijnd en de energie-efficiëntie en functionaliteit van het gebouw worden verbeterd.

BIM draagt ook bij aan een efficiënter beheer van het gebouw tijdens de exploitatiefase. De informatie in het BIM-model kan worden gebruikt om een gebouw te monitoren en te onderhouden, periodiek onderhoud en reparaties te plannen en de levenscyclus van de faciliteit te beheren.

Model BIM klapy oddymiającej Aluco Skylight SL
BIM-model van de Aluco Fire SL-rookafvoeropening

Meer specifiek maakt een zorgvuldig opgesteld BIM-model voor een specifiek element van het gebouw (in ons geval, dakramen en rookafvoerkanalen) een snelle en nauwkeurige integratie van dit element in het architectonisch ontwerp mogelijk. Het BIM-model bevat alle benodigde informatie over de afmetingen van het element en de fysieke en mechanische parameters. Bovendien vergemakkelijkt een dergelijk model het werk tijdens de planning van het project.

De introductie van BIM in de bouwpraktijk brengt veel voordelen met zich mee, zoals kostenreductie, kortere ontwerp- en bouwtijden, verbeterde kwaliteit, hogere energie-efficiëntie en efficiëntere samenwerking tussen engineeringteams. Daarom wordt BIM steeds meer een onmisbaar element van de moderne benadering van het ontwerp en beheer van industriële gebouwen, utiliteitsgebouwen en zelfs woongebouwen.

Een BIM-model openen

Werken met BIM-modellen vereist speciale software, die vrij duur kan zijn. Daarom is BIM-modellering vooral bedoeld voor professionele ontwerpingenieurs.

BIM-modellen worden meestal opgeslagen in het RFA-formaat (Revit Family File) (Familiebestand). Ze kunnen worden geopend en bewerkt met de Autodesk Revit-software. De modellen zijn ook toegankelijk in de Autodesk Viewer. Dit vereist echter een voorafgaande conversie van het model van het RFA-formaat naar een ander formaat dat door de viewer wordt ondersteund, zoals SAT.

Onze BIM-modellen

DOWNLOAD ONZE MODELLEN

We hebben nauwkeurige BIM-modellen gemaakt voor onze paradepaardjes, namelijk Aluco Skylight-dakramen en Aluco Fire-rookafvoerkanalen. Je vindt de bijgewerkte lijst van deze modellen op onze downloadpagina.

model bim punktowej klapy dymowej