Modele BIM

Modele BIM

Building Information Modelling

Modele BIM dostarczają precyzyjnych informacji na temat produktów, co ułatwia zintegrowanie ich w projekcie budowlanym.

Modelowanie BIM, z angielskiego Building Information Model, to metoda wspomaganego komputerowo projektowanie, którego efektem są zaawansowane wirtualne reprezentacje obiektów budowlanych. Wykorzystuje ono precyzyjne dane i informacje o produkcie, co umożliwia architektom, projektantom i inżynierom bardziej efektywne projektowanie.

Za pomocą tej techniki obrazowania można przygotowywać nie tylko modele poszczególnych elementów budynku, takich jak świetliki dachowe, ale także złożone reprezentacje całych obiektów architektonicznych.

model bim biblioteki
Źródło: Wikipedia

W ramach modelu BIM tworzy się wirtualną reprezentację obiektu budowlanego, która zawiera informacje geometryczne, fizyczne i funkcjonalne. Modele BIM przechowują informacje o elementach budynku, takie jak ściany, dachy, fasady, drzwi, okna, świetliki, instalacje elektryczne, sanitarno-kanalizacyjne, oddymiające czy wentylacyjne.

Oprócz samej geometrii, modele BIM zawierają także informacje dotyczące materiałów, właściwości fizycznych, parametrów technicznych, a nawet kosztów i harmonogramu budowy.

Zalety modeli BIM

Główną zaletą wykorzystania BIM jest możliwość koordynacji pracy różnych specjalistów zaangażowanych w proces projektowania i budowy. Dzięki współdzieleniu cyfrowego modelu obiektu lub części budynku, projektanci, inżynierowie i wykonawcy mogą efektywniej komunikować się, unikając błędów i kolizji w prowadzonych projektach. Modele BIM pozwalają na symulacje, analizy i wizualizacje, umożliwiając lepsze zrozumienie projektu, optymalizację procesu budowlanego oraz poprawę efektywności energetycznej i funkcjonalności budynku.

Dodatkowo, BIM przyczynia się do usprawnienia zarządzania obiektem w fazie eksploatacji. Informacje zawarte w modelu BIM mogą być wykorzystane do monitorowania i utrzymania budynku, planowania okresowych serwisów i modernizacji oraz zarządzania cyklem życia obiektu.

Model BIM klapy oddymiającej Aluco Skylight SL
Model BIM klapy oddymiającej Aluco Fire SL

W bardziej precyzyjnym ujęciu, dobrze przygotowany model BIM dla konkretnego elementu budynku (w naszym przypadku chodzi o świetliki dachowe oraz klapy dymowe) pozwala na szybkie i precyzyjne integrowanie tego elementu w projekcie architektonicznym. Model BIM zawiera bowiem wszystkie niezbędne informacje o wymiarach elementu i jego parametrach fizyko – mechanicznych. Co więcej posiadanie takiego modelu ułatwia prace jeszcze na etapie planowania inwestycji.

Wprowadzenie BIM do praktyki budowlanej przynosi wiele korzyści, takich jak redukcja kosztów, skrócenie czasu projektowania i budowy, poprawa jakości, zwiększenie efektywności energetycznej oraz usprawnienie współpracy między zespołami projektowymi. Dlatego modelowanie BIM coraz częściej staje się nieodłącznym elementem nowoczesnego podejścia do projektowania i zarządzania budynkami przemysłowymi, użytkowymi, a nawet mieszkalnymi.

Jak otworzyć model BIM

Praca z modelami BIM wymaga posiadania specjalistycznego oprogramowania, które jest bardo kosztowne. Dlatego też modelowanie BIM przeznaczone jest właściwie wyłącznie profesjonalnych projektantów.

Modele BIM najczęściej są zapisane w formacie RFA (Revit Family File). Do ich otwierania i edycji potrzebny jest program Autodesk Revit. Możliwe jest również uruchomienie modeli w przeglądarce Autodesk Viewer. Konieczna jest jednak wcześniejsza konwersja modelu z formatu RFA do innego wspieranego przez tę przeglądarkę formatu np. SAT.

Nasze modele BIM

Pobierz nasze modele

Przygotowaliśmy precyzyjne modele BIM dla naszych flagowych produktów tj. świetlików dachowych Aluco Skylight oraz klap oddymiających Aluco Fire. Ich aktualną listę znajdziesz na naszej stronie z materiałami do pobrania.

model bim punktowej klapy dymowej

Zleć Wycenę

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz uzyskać precyzyjną wycenę dla swojego projektu lub jeśli potrzebujesz więcej informacji.

Chcesz być na bieżąco?Nowości w ofercie, ciekawostki z branży, aktualne prace, zakończone projekty...

Zapisz się na nasz newsletter. Raz na jakiś czas dostaniesz od nas maila, gdy w naszej firmie wydarzy się coś ciekawego. Bez spamu, słowo!