Dofinansowania

Dofinansowania

aluco system

Informacje o otrzymanych dotacjach, prowadzonych projektach oraz zapytania ofertowe.

„ALUCO SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Autonomiczny system grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła”

Projekt dotyczył opracowania autonomicznego systemu grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła. Realizacja projektu umożliwiła wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy kompleksowego systemu naświetlająco-oddymiającego o najwyższych parametrach.

W ramach projektu przeprowadzono prace badawczo – rozwojowe w następujących etapach:

– ETAP I – Badania przemysłowe – Opracowanie systemu sterowania i komunikacji oraz samowystarczalnej energetycznie instalacji zasilania napędu klap dymowych z autonomicznym systemem zasilania fotowoltaicznego.

– ETAP II – PRACE ROZWOJOWE (EKSPERYMENTALNE) – Opracowanie i wykonanie prototypów autonomicznego systemu grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła z automatycznym systemem sterowania i powiadamiania.

 

Prace badawczo-rozwojowe nad w/w systemem przyczyniły się do głębokiej modyfikacji produkowanych dotychczas urządzeń oddymiających i doprowadziły do wypracowania oczekiwanego rozwiązania w postaci autonomicznego systemu grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła przyczyniając się do zwiększenia efektywności produkcji, poprawy ich jakości, polepszenia właściwości fizycznych – energooszczędności, poprawy bezpieczeństwa ppoż.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 635 983,42 PLN

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności ALUCO SYSTEM poprzez wdrożenie do produkcji systemu innowacyjnych świetlików dachowych ALUCO SKYLIGHT THERM

Uruchomienie produkcji nowego produktu wymagało dokonania zakupu innowacyjnej linii produkcyjnej oraz adaptacji hali na potrzeby wdrożenia ALUCO SKYLIGHT THERM. Dzięki realizacji projektu wdrożone zostały 2 innowacje procesowe: na etapie produkcji poprzez uruchomienie nowej linii produkcyjnej oraz na etapie składania zamówienia i jego realizacji poprzez współpracę z kontrahentami z wykorzystaniem systemu B2B. Realizacja projektu przyczyniła się do utworzenia 3 nowych miejsc pracy.

Dofinansowanie projektu z UE: 699 442,74 PLN

Pobierz plakat w PDF

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ALUCO SYSTEM Sp. z o.o. poprzez kompleksową termomodernizację budynku oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej

Projekt dotyczył poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, dzięki:

  • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynku w tym wymiana źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem OZE.
  • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło) technologii produkcji i użytkowania energii.

Dofinansowanie projektu z UE: 292 282,77 PLN

Pobierz plakat w PDF

Rozwój eksportu w firmie Aluco System Sp. z o. o.

„ALUCO SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój eksportu w firmie Aluco System Sp. z o. o.”

Celem projektu jest wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji, który zapewni zwiększenie aktywności gospodarczej Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych. Firma planuje ekspansję na rynki zagraniczne z ofertą własnych produktów: Świetliki Dachowe Aluco Skylight oraz Klapy dymowe do świetlików dachowych Aluco Fire. Bieżący sytuacja oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa na polskim rynku jest bardzo dobra. Umiarkowany wzrost segmentu świetlików i klap dachowych wymusza ale i uzasadnia konieczność realizacji internacjonalizacji na inne rynki zagraniczne.

Wdrożenie modelu biznesowego zostanie zrealizowane poprzez wsparcie doradcze obejmujące diagnozę potencjału firmy w zakresie internacjonalizacji, przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Realizacja projektu zapewni:

  • wzrost sprzedaży,
  • wzrost konkurencyjności,
  • dywersyfikację przychodów.

Wartość projektu: 728 996,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 503 778,00 PLN

Pobierz plakat w PDF

Zapytania Ofertowe

Publiczne zapytania ofertowe wystosowane przez firmę Aluco System Sp. z o.o.

Lista zapytań