Regulamin

Regulamin Konkrusu dla Projektantów

Organizator

ALUCO SYSTEM Sp. z.o.o.
ul. Pańska 84
25-811 Kielce

tel./fax (041) 346 47 43
tel./fax (041) 346 48 46
e-mail: aluco@aluco.com.pl 

 KRS: 0000092273

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie projektów obiektów budowlanych, w którym zostanie wykorzystane co najmniej 500 m2 naświetli z aerożelem produkcji ALUCO SYSTEM Sp. z.o.o. w Kielcach.

Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być tylko i wyłącznie osoby zajmujące się zawodowo projektowaniem obiektów budowlanych. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny.

Przedmiot konkursu dla projektantów

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie dowolnego obiektu budowlanego (budynku lub budowli) z wykorzystaniem naświetli z aerożelem produkcji ALUCO SYSTEM Sp. z.o.o. w Kielcach w minimalnej ilości 500 m2. Przez zaprojektowanie rozumie się wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego obiektu, który będzie przedmiotem faktycznej realizacji.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: aluco@aluco.com.pl lub za pośrednictwem listu poleconego na adres: Aluco System Sp. z.o.o. ul. Pańska 84, 25-811 Kielce.

Termin

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nastąpi w dniu 31 grudnia 2022 r. o godzinie 24:00.

Nagroda

Organizator przyzna nagrodę każdemu Uczestnikowi, który wykorzystał w swoim projekcie co najmniej 500 m2 naświetli z aerożelem produkcji ALUCO SYSTEM  Sp.  z o.o. w Kielcach.

Warunkiem uzyskania nagrody jest realizacja projektu. Nagrodą jest tygodniowy pobyt dla 2 osób w Grecji w pięciogwiazdkowym hotelu wraz z przelotem i wyżywieniem w terminie do końca 2023 roku.