Aluco

Oferta

Systemy świetlików dachowych

Pasma świetlikowe łukowe mają zastosowanie do doświetlania dużych obiektów przemysłowych takich jak: hale przemysłowe, targowe, sale gimnastyczne i warsztaty.

Klapa dymowa jest urządzeniem służącym do usuwania gorących gazów i dymów powstających w wyniku pożaru w pomieszczeniach zamkniętych. W określonych przypadkach możne służyć do przewietrzania. Klapa może być montowana na górnej powierzchni pokrycia dachowego lub w pasmach świetlnych stanowiących oświetlenie zenitalne.

Aluco System może dostarczyć klapy w formie klap kopułkowych z wypełnieniem akrylowym, poliwęglanowym lub do wbudowania w pasmach łukowych. Klapy mogą być konfigurowane w strefy dymowe w sposób pneumatyczny lub elektryczny i włączane w systemy sygnalizacji pożaru. Typoszereg obejmuje wymiary od 100 x 100 cm do 300 x 300 cm.

Efekt działania:
  • uwolnienie dróg ewakuacyjnych od szkodliwego działania dymu i gazów pożarowych;
  • poprawienie widoczności w czasie akcji gaśniczej;
  • odprowadzenie gorących gazów chroni konstrukcje obiektów przed działaniem wysokiej temperatury.

Zastosowanie: hale produkcyjne, magazynowe, sportowe, handlowe, klatki schodowe i inne.

Mechanizmy napędowe i sterowanie: Siłowniki pneumatyczne, sprężyny gazowe, siłowniki elektryczne. Wyzwalanie klap może odbywać się automatycznie lub ręcznie.

Pobierz katalog: Świetliki i klapy dymowePowrót