Cerrad – Żaluzje

Cerrad - Żaluzje

ODDYMIANIE

We wrześniu 2019 r. na obiekcie CERRAD został zakończony montaż dodatkowych klap żaluzjowych ALUCO SMOKEJET. 

W tym przypadku system służy jako dodatkowa bateria czerpni ściennych, która dostarcza do hali produkcyjnej dodatkowe powietrze napływowe w celu szybszej wymiany zużytego powietrza powstałego w procesie produkcyjnym.

System został zintegrowany z istniejącym już systemem klap wentylacyjnych umieszczonych w świetlikach dachowych.

Sterowanie systemu odbywa się za pomocą centrali sterowniczej wyposażonej w informację informującą o pozycji lameli w każdej z czerpni.

Po zamontowaniu systemu, zauważalna jest dużo szybsza wymiana powietrza (nawet o 40%).